93 464 74 88
info@tapiol.com

Funcions d’un administrador

 Home    Funcions d’un administrador

La despesa que suposa un Administrador de Finques per a una comunitat de veïns fa que es tingui molt en compte si val pena o no contractar els seus serveis. ¿Quantes vegades hem sentit aquest comentari?: “Amb el que paguem i no fa res!”. No es preocupi, li detallem quines són les funcions previstes dels Administradors de Finques del nostre despatx professional:

– Vetllar pel bon règim de la finca, les seves instal·lacions i serveis
– Preparar el pla de despeses i ingressos
– Atendre la conservació de l’Edifici
– Executar els acords adoptats en matèria d’obres i efectuar els pagaments i realitzar els cobraments.
– Actuar, si s’escau, com a secretari de la Junta, custiodiant la documentació.
– Dur a terme aquelles atribucions que li confereixi la Junta.
– Assessorar la comunitat.
– Controlar els proveïdors.
– Avisar de sinistres a les companyies d’assegurançes.
– Ocupar-se de les relacions laborals amb els empleats de la finca, aplicant les normes del conveni i les modalitats contractuals més favorables, practicant les liquidacions de la Seguretat Social i les que fiscalment procedeixin.
– Portar una adeqüada comptabilitat.
– Advertir sobre la morositat.
– El més importat, el manteniment de la convivència entre els components de la comunitat.

Quan actua com a secretari de la Comunitat, que és gairebé en tots els casos, dacord amb el president ha de convocar la Junta, assistir a la reunió, que normalment dirigeix, redactar l’acta i practicar les notificacions que procedeixin.

Finalment, en l’assessorament global a la comunitat, ha de complir amb totes les obligacions que comporta l’immoble, així com informar i quan s’escaigui tramitar la sol·licitud d’ajudes o subvencions a les quals pugui tenir dret l’edifici en els casos de rehabilitació o obres de reparació.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies